Lars kandiderar till Riksdagen

Efter moget övervägande har jag bestämt mig för att kandidera till riksdagen i 2018 års val. Med åren har jag fått en allt mera ödmjukt inställning till att vara politiker, alla uppdrag bygger på vilket mandat väljarna ger en. Med ett tydligt mandat i ryggen så kan man agera kraftfullt och vara drivande, utan ett tydligt mandat så får man mest reagera på de frågor andra driver.

Så varför väljer jag att ställa mig till förfogande till väljarna ytterligare en gång efter att varit aktiv politiker i drygt 25 år? Jo av den enkla anledningen att jag ännu tycker att det är väldigt roligt med politik och att jag brinner för att bidra till Gotlands och Sveriges utveckling.

Personligen har jag tre hjärtefrågor som har drivit mig i mitt politiska engagemang. Det är miljö/klimat, företagsfrågor och att inte alla skall tvingas flytta till storstan. Men samtidigt har åren gett mig bredd i mitt politiska kunnande och en stor kontaktyta både på Gotland och nationellt, samt rutin att driva frågor politiskt. Det gör att jag känner mig ganska trygg i att debattera och agera inom de flesta samhällsområdena.

Klimatfrågan är mänsklighetens största utmaning att hantera. Trenden just nu är att vi går mot en temperaturhöjning på ca 3-4 grader, det kommer att få katastrofala följder för våra barnbarn och deras barn. Samtidigt så vet vi att det går att hindra de värsta scenariorna om vi agerar nu. Väldigt mycket handlar om att vi måste fullfölja omställningen till förnyelsebara energikällor, men vi måste öka takten och här har politiken sitt stora ansvar.

Grunden för alla inkomster i ett samhälle kommer från den privata sektorn. Företagsamma människor skapar jobb och företag, vilket i sin tur genererar skatteinkomster till den offentliga välfärden. Jag tror på att de allra flesta individer vill göra rätt för sig i samhället, därför vill jag minska statens makt att ständigt öka regelbördan. Det ger makt till vanligt folk att styra sina egna liv och sina företag.

Många trendspanare pratar om den globala urbaniseringen och vill påskina att den är ostoppbar. Det tror inte jag på, utan jag ser att alla delar av Sverige behövs och skall kunna växa på sina egna styrkor. Jag vill jobba för att alla inte skall tvingas flytta till storstan. Marknadskrafterna har traditionellt varit koncentrerande, politikens roll är att balansera upp detta genom regelverk som är anpassade också för mindre orter och landsbygd. Jag vill jobba för en stark äganderätt, bra infrastruktur även utanför storstan och att bryta storstadsfixeringen i samhället.

Just nu upplever vi dagligen hur arbetslivet gör folk sjuka, fler och fler går in i väggen på grund av en väldigt hög stressnivå på jobbet. Samtidigt som det finns ganska många som har svårt att överhuvudtaget komma in på arbetsmarknaden. Den globala konkurrensen och digitaliseringen höjer kraven på arbetsmarknaden. Det här är en delvis ny utmaning för politiken som jag gärna vill jobba med.

Om du vill driva på politiken i denna riktning så behöver jag ditt stöd framöver, när jag kandiderar till riksdagen i 2018 års val.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.