Lars Thomsson om handeln

Svar till Filip Reinhag

Jag måste erkänna att jag skrattade ganska gott åt Filip Reinhags försök att ge mig skulden för den diskussion som pågår runt kvarteret Sotaren. Jag tror att du missat något väsentligt Filip. Byggnadsnämnden var enig i sitt beslut och Byggnadsnämnden styrs av en Miljöpartist som ordförande och en Socialdemokrat som vice ordförande, inte av Centerpartiet!

Få personer är tyvärr medvetna om vilken roll byggnadsnämnderna har. Sverige har, liksom i stort sett alla andra länder i världen, reglerat byggandet väldigt hårt sedan lång tid tillbaka. Det görs för att få en önskad samhällsutveckling i stort. Därför är byggandet av både bostäder och annan verksamhet som till exempel handel hårt reglerat, eftersom just bygglov i princip är eviga. Första lagstiftningen kring byggandet i Sverige kom redan 1874 i form av Byggnadsstadgan. Sen dess har bygglagstiftningen ändrats väldigt många gånger.

En av Byggnadsnämndens uppgifter är att styra ytor handels utveckling, vilket absolut inte är samma som protektionism, och inte heller är lagvidrigt. Regionfullmäktige tog ett enigt beslut om den fördjupade översiktsplanen Hela Visby. I den finns den strategi för handelns utveckling alla frågar efter. Där pekades det ut fyra externa handelsområden, Telefonen (f.d. Flextronic), Skarphäll, Stenhuggaren och en yta vid Kneippbyn-rodellen. Strategin är att släppa fram fyra stycken externa handelsområden med begränsad yta, allt för att inget område skall kunna bli för dominerande. Målet är att kunna behålla en balans mellan handeln i stadskärnan, externhandel och handeln på landsbygden.

I den fördjupade översiktsplanen är Sotaren utpekat som Verksamheter – kontor, Idrott/Rekreation (delar av travet) och Allemansrättslig mark (skogen). Alltså inte utpekat till handel. Därför valde en enig Byggnadsnämnd att följa den antagna fördjupade översiktsplanen. Idag finns det ingen brist på möjliga lokaler/ytor för att utöka handel i Visby. I alla de fyra externa lägen finns det utrymme för mera handel. Det gäller även i stadskärnan.

Långsiktigt är jag övertygad om att Gotland mår bra av både en levande stadskärna och en levande landsbygd. Men det kräver modiga politiker som har helhetssyn och som följer fattade beslut. Noterar också att de samhällsforskare som uttalat sig i frågan delar Byggnadsnämndens bedömning.

Lars Thomsson (C)

Ledamot av Byggnadsnämnden

2018-03-19

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.