Lars vill träffas

Jag är så glad, tacksam och ödmjuk att fått förtroendet att toppa Centerpartiets risdagslista inför valet 2018. Det är många starka kandidater på listan, tillsammans är vi ett starkt team. Vilka är gotlänningarnas viktigaste frågor att driva i riksdagen? För att få reda på det så kommer jag att åka runt och besöka företag, offentliga arbetsplatser och föreningar för att lyssna till de behov som alla gotlänningar ser. Alla är välkomna att kontakta mig så kanske vi kan boka in ett besök, ju fler desto bättre. Lättast nås jag på mail lars.thomsson@gotland.se eller SMS 0708-25 11 10.


Idag kan jag se att några frågor sticker ut inför kommande mandatperiod som berör Gotland extra mycket. Fler kommer givetvis att dyka upp längs vägen, som vi kanske inte ens har en aning om idag. Listar de stora frågorna nedan, med risk för att jag glömmer någon.
¤ Klimatkrisen är mänsklighetens stora utmaning, omställningen till ett förnyelsebart samhälle går alldeles för sakta. Avgörande för Gotlands omställning är bland annat att Cementa lyckas med sin elektrifiering, vilket gör att vi behöver en tredje elkabel. Och vi behöver sluta använda bensin och diesel som fordonsbränsle inom ca 10 år!
¤ Förutsättningarna för de gröna näringarna att fortleva på Gotland behöver stärkas. Centralt blir att genomföra Livsmedelsstrategin och Konkurrenskraftsutredningen i handling.
¤ Sjukvårdens långsiktiga finansiering är västvärldens stora välfärdsutmaning. Denna fråga måste få mycket mera fokus i samhällsdebatten. Staten behöver ta ett ökat betalningsansvar för bland annat Gotlands sjukvård.
¤ Kalkindustrins överlevnad på ön. Jag tycker det är avgörande viktigt med både bevarade naturtyper och kalkstensproduktion, men de behöver givetvis inte ske på samma lilla geografiska plätt som tänket är idag. Det går att hitta en samexistens även på detta område.
¤ LSS behöver även framöver att vara en rättighet som möjliggör för funktionshindrade att leva ett så normalt liv som möjligt. Det är i min värld väldigt högt prioriterat.
¤ Försvarsmaktens återetablering är en viktig utvecklingsfaktor för ön, även om drivkrafterna bakom detta är tragiska.
¤ Våra kommunikationer med färjor och flyg är centrala för öns utveckling. Givetvis måste dessa ställa om till att bli klimatneutrala framöver, och då måste staten styra mot klimatmålen via effektiva styrmedel och inte verkningslösa flygskatter.
¤ De statliga jobb som finns på ön är under ett ständigt centraliseringshot. Gotland har länge visat att vi är en bra etableringsort, gärna ännu flera statliga jobb till ön.
¤ Uppsala Universitet Campus Gotland är en av de enskilt viktigaste utvecklingsfaktorerna på Gotland framöver. Deras långsiktiga finansiering och expansion behöver ständig bevakning.
Sen drygt en månad tillbaka är träningen i full gång igen, det är härligt! Målen framöver är först Vasaloppet och sju veckor därefter London maraton. Fokus i år kommer att bli att njuta av upplevelserna av dessa stora evenemang. Hälsan och välmående får man på köpet. Ganska säker på att uthålighet också kommer väl till pass under valrörelsen 2018, det lär bli en annan typ av maratonlopp!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.