S och MP har tappat kontakten!

Lars t

Min främsta drivkraft i politiken är att jag brinner för miljö och klimatfrågor. Därför blir jag så bedrövad över att socialdemokrater och miljöpartister, som styrt både i Sverige och på Gotland, inte ens kan hålla i framförhandlade avtal kring en tredje elkabel till ön. Därmed förlora Gotland i praktiken 10 bortsaktade år på vår resa mot ett 100 % förnybart samhälle. Det samtidigt som klimatutmaningen ökar för varje dag. Forskarna är eniga att världen har ca 10-12 på sig att radikalt skära ned utsläppen, annars kommer temperaturhöjningen skena av sig själv.

Jag är oenig med Meit Fohlin på tre punkter, minst!

  1. Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk, styrt av regeringen. Regeringen styr sina affärsverk via sina årliga regleringsbrev, där kunde man mycket lätt ha skrivit in att Gotlandskabeln skall fullföljas. Punkt. Öppna direktiv kan aldrig bli ministerstyre.
  2. Att försöka skylla beslutet på ökade krav på samhällsekonomisk lönsamhet håller inte. Gotland är sällan ”lönsamt” sett med traditionella modeller. Detta beslut handlar i slutändan bara om politisk vilja. Centerpartiet anser att det är rimligt att Gotland ansluts till stamnätet och att ön kan bidra till omställningen i landet, tyvärr har nu S och MP bevisat att de inte tycker det.
  3. Att bli utsedd till Pilot är i sig positivt för ön i många avseenden, vi kan bli en testbädd för nya lösningar. Men det löser inte vår egen omställning inom de ca 12 år vi har på oss. För att klara makroförsörjningen av el så krävs det kablar, speciellt om man tar i beaktande att vi måste elektrifiera Cementa. Det bekräftar alla experter i branschen jag pratat med.

För mig känns Meit Fohlins argumenterande som om S och MP har tappat kontakten både med verkligheten och fastlandet – och det är inte vad Gotlands elförsörjning behöver framåt.

Lars Thomsson (C)

Riksdagskandidat

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.