Gotland
Centerpartiet lokalt

Thomssons tankar om kabeln, löner och flygskatt

Lars Thomsson ler mot kameran

På Gotlänningens ledarsida skriver Lars Thomsson 14 juni 2017 om det överaskande beslutet Svenska Kraftnät meddelade härom veckan.

Ibland blir man tagen på sängen! Det blev jag den 24 maj när helt plötsligt Svenska kraftnäts styrelse meddelade att de med omedelbar verkan avbryter planeringen av en ny elkabel till Gotland. Jag tycker på många sätt att Svenska kraftnäts beslut är helt orimligt. Först och främst är det ingen rimlig myndighetsutövning av ett statligt affärsverk efter åtta års planerande och utredande att bara slänga alla planer i papperskorgen. Totalt sett har det investerats mellan 75-100 miljoner kronor i utrednings- och tillståndansökningar till följd av inriktningsbeslutet 2009, sett samlat hos offentliga och privata aktörer.

Om beslutet skulle stå sig, vilket jag innerligt hoppas att det inte gör, så innebär det att Gotland som enda län inte är anslutet till stamnätet, vilket är orimligt. Vidare innebär det ett totalstopp för fortsatt utbyggnad av förnyelsebar elproduktion, för både vind och sol-el. Hur rimligt är det att Gotland skall tvärstanna i vår omställning mot en klimatsmartare elproduktion i 20 år framöver. Det samtidigt som jordens klimat är i skriande behov av denna omställning! Sverige behöver el i de södra delarna av landet. Att bygga ut på Gotland innebär minskat överföringsbehov och minskade förluster från norra Sverige. Samtidigt som behovet av reglerkraft minskar om man bygger ut de förnyelsebara elkällorna över hela landet eftersom vädret varierar över landet. All kraft kommer nu att läggas på att övertyga statsmakterna att detta beslut måste omprövas på ett eller annat vis, det är Gotland värt!

Centerpartiet har i två år nu drivit frågan att Region Gotland måste ta höjd för rimliga löneökningar för sin personal. Förra året var vi helt ensamma om den insikten. I år har majoriteten delvis kommit till samma slutsats. Oppositionen tar inför budgeten 2018 höjd för ett utrymme som motsvarar 3,7 % löneökning i snitt, det skall fördelas på generell löneökning på 3,0 procent och sen särskilda satsningar på bristyrken och jämnställdhet. Samtidigt så vill vi i oppositionen tillsätta ett HR råd så att politiken kan ges tid att fokusera på att bli en attraktiv arbetsgivare, det är en överlevnadsfaktor för regionen framöver. Men majoriteten har lägre ambitioner på detta område, liksom på så många andra områden, det är sorgligt!

Noterar att regeringen tjurskalligt driver vidare förslaget om flygskatt, trots en massiv kritik från remissinstanserna och trots att utredaren själv tydligt påpekar att detta förslag inte kommer att ha någon miljöstyrande effekt alls. Centerpartiet inriktar istället sina krafter mot att åstadkomma förnyelsebart flygbränsle för att komma åt miljöeffekterna, en klockren prioritering känner jag som gotlänning!

Sommaren närmar sig och därmed årets byggprojekt. I år blir det fokus på att ta av de gamla förhatliga eternitplattorna på huset och tilläggsisolera hela huset utvändigt. Byggprojekten har blivit en lisa för min själ, det är så härligt att ta av kavajen och sätta på snickarbyxorna, då mår jag som allra bäst! Glad byggsommar på er!

Relaterade blogginlägg