Gotland
Centerpartiet lokalt

Tre viktiga nyheter för Gotland i Centerpartiets budget

Lars skriver tillsammans med Rickard Nordin om de viktiga punkterna vi fått med i Centerpartiets budgetmotion. Det är i korthet:

  • Elkabeln
  • Power to gas
  • Slopad fastighetsskatt på vindkraft

Gotland har fantastisk potential att vara en viktig kugge i den gröna omställningen. Med goda vindlägen kan förnybar energi produceras, med sitt speciella geografiska läge kan Gotland vara testarena för ny spännande teknik och med sin tunga industri kan klimatutmaningar lösas. För att realisera den där potentialen behöver förutsättningarna vara de rätta. Det räcker inte med pilotprojekt om 100% förnybart om inte mer kraftproduktion kan byggas ut och det går inte elektrifiera den tunga industrin om den inte har säker tillgång till el.

I Centerpartiets budget lyfter vi särskilt fram Gotland. Vi kräver att regeringen påbörjar bygget av den tredje Gotlandskabeln. I takt med att kärnkraften läggs ned behövs ny elproduktion och att vindkraftsproducenter står på kö för att bygga på Gotland är en möjlighet alldeles för bra för att slumpa bort. Vi ser också att de spännande projekt som drivs av Cementa och Vattenfall kring elektrifiering av industrin i Slite kräver stora mängder el. Elförsörjning som bara kan tryggas med en tredje kabel. Att regeringen med ena handen satsar pengar på ett industrikliv och med den andra strunta i Gotlandskabeln går helt enkelt inte ihop.

Vi i Centerpartiet ser också den potential som finns i att få till pilotprojekt när det gäller att göra elöverskott till gas. När det blåser mycket kan el lagras i form av vätgas, biogas eller andra bränslen som sedan kan göras om till el vid ett senare tillfälle, eller kanske ännu heller kan användas till att driva bilar. Vi har i vår budget avsatt pengar för en sådan pilotanläggning och det finns få ställen som lämpar sig så bra som Gotland.

Slutligen går det inte att blunda för att alla de som banade väg för den fantastiska utveckling vi har haft på vindkraftssidan nu har det svårt. De som investerade tidigt och som trodde på både högre elpriser och ett kraftfullare elcertifikatsystem. För att underlätta den ekonomiska situationen slopar vi därför fastighetsskatten på vindkraft och vill dessutom införa ett system för andelsägande, som ger möjlighet till skatteavdrag, precis som för den som sätter upp solpaneler på taket.

Gotland är en viktig del i den gröna omställningen. Med en grön skatteväxling där skatter höjs på miljöförstöring och sänks på sådant vi vill se mer av, som förnybar energi och arbeten, kan vi på riktigt börja ställa om. Den omställningen har Gotland all möjlighet att leda!

Rickard Nordin, riksdagsledamot (C) samt Klimat- och Energipolitisk talesperson

Lars Thomsson, riksdagskandidat (C)