Förändrat samhälle i förändrat klimat

Sommarens väder har berört oss alla. Senaste året har vi
haft extremväder med en regnig höst, kall vårvinter samt mycket varm och torr
sommar. En situation som liknar det klimatforskarna beskriver i sina scenarier
om framtidens väder. Det har blivit en brysk påminnelse om hur samhället
behöver förbereda sig.

Stefan Nypelius står framför ringmuren.

Senaste dagarnas åskregn visar på hur samhällsbyggandet och planeringen måste ändras och dimensioneras för klara stora nederbördsmängder. Strömavbrotten visar hur beroende vårt samhälle är av el för en fungerande service. Täckningsgraden i mobilmaster sjunker när reservkraft
träder in. Reservkapaciteten förbrukas snart av att det googlas på var det är
strömavbrott i stället för sparas till nödvändiga samtal.

De otäcka skogsbränderna runt om i landet är annat exempel på att samhällsberedskapen behöver uppgraderas. Bland alla hjältar så tycker jag det är värt att lyfta alla frivilliga insatser. De som jobbar med att ordna med mat, kläder med mera eller lantbrukare som ställer upp med traktorer och
redskap. I en framtid med torrt klimat och större risk för bränder oror jag mig för den minskande deltidsbrandkåren. Den är för samhället en fantastisk resurs med personal som finns att tillgå vid sådana här extraordinära lägen. Genom kombinationen av ordinarie jobb och räddningstjänst tillför de kunskap ut i samhället och sina arbetsplatser samt har en kompletterande kunskap till
räddningstjänsten. Därför har vi från centerpartiet konkreta förslag på hur vi får fler att kunna arbeta i deltidsbrandkåren. Det är nödvändigt för att det ska kännas tryggt att bo i hela landet och på hela Gotland.

Under Kräklingbo-branden 1992 hade vi även militära resurser att tillgå här på Gotland. Jag tycker att någon form av civilplikt borde finnas så att fler har kunskap vid olyckor, bränder eller andra kriser. I dagens samhälle tas så mycket för självklart. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skickade i slutet av maj ut en broschyr till alla hushåll om krisberedskap. Innehållet borde vara en obligatorisk utbildning för alla att genomgå för att praktiskt pröva på vad man ska göra om vardagen vänds upp och ned.

Sommaren visar också på hur bräcklig vår livsmedelsförsörjning är. Hotande foderbrist oror många djurbönder som kan tvingas slakta ut djur i förtid för att klara ut situationen. Förödande för varje enskild jordbruksföretagare med stora ekonomiska konsekvenser. Regeringen har till slut kommit med ett krispaket som kanske motsvarar en tiondel av torkans kostnader för bönderna. Det välbehövliga stödet beräknas komma i höst men torkan är nu!

Centerpartiet har föreslagit bland annat sänkt dieselskatt och arbetsgivaravgifter samt konsumtionsökande åtgärder i offentliga kök. Handeln har varit snabbare än regeringen med åtgärder för stödja och öka konsumtionen av svenska råvaror. Hela livsmedelskedjan är dock så slimmad nu att det är brist på kapacitet för att drastiskt öka slakt, nedkylning, infrysning och lagring. Politiskt långsiktiga åtgärder borde vara att stödja och underlätta exporten av kvalitets varorna från svenskt lantbruk. En åtgärd som dessutom bidrar till stärka svenska lantbruket.

Ha det gott

Stefan Nypelius, C

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.