Personalen är Region Gotlands viktigaste resurs

I måndags var det fullmäktige och mycket rörde ekonomi, både årets och nästa års. Det är viktigt att Region Gotland genomför sina uppgifter effektivt och med bra kvalitet. En av nyckelfaktorerna för lyckas med det är att personalen trivs och är stolta över sitt jobb. Tyvärr är det inte fallet.

Stefan ler framför ringmuren, närbild

Värdena i medarbetarenkäten är låga och sjuktalen höga. Jag tycker inte att den politiska majoriteten har prioriterat de anställda förrän nu när det är valår. Centerpartiet ville redan förra året satsa 15 miljoner mer på personalen än majoriteten. Även inför nästa år så lägger Centerpartiet tillsammans med övriga allianspartier mer på jämställdhetssatsningar, bristyrken, värdegrundsarbete samt personalvård. Vi tycker att regionens viktigaste resurs är värd att uppmärksammas!

Det som oroar är de höga sjuktalen generellt och speciellt inom hemtjänst och förskola. Tyvärr är det många medarbetare som inte mår bra för att de känner att de inte har resurserna för att göra ett tillräckligt bra arbete. Det stressar och påverkar sjuktalen. I genomsnitt är det drygt 350 medarbetare inom regionen som varje dag är hemma och är sjuka. Kan vi minska den del som är hemma på grund av stress skapat på jobbet så är det stora vinster, både för den anställde och regionen som arbetsgivare. Här vill vi från Centerpartiet ändra ledarskapet så pengar som annars går till sjukskrivningar frigörs och i stället kan användas till kompetensutveckling, personalvård, ökad attraktivitet med mera.

Jag vill hålla mig ifrån att för mycket kritisera de andras förslag. Jag vill framför allt tala om vad vi inom Centerpartiet vill göra och prioritera om vi får förtroendet att leda landet och region Gotland. Ibland måste man dock komplettera motståndarnas argument och deras tolkningar av Centerpartiets förslag. Som till exempel att alliansens vill spara 7, 5 miljoner på skola och utbildning inom region Gotland. De ”glömmer bort” att de själva fortfarande vill spara 2,2 miljoner och lägga stor del av resterande besparing på sjukvård och socialtjänst! Dessutom så vill de genom nybyggnationer och omflyttningar inom skolan ge ökade kostnader framöver på 4-5 miljoner.

Fler företag och fler som jobbar på Gotland är det bästa sättet att garantera välfärden på Gotland. Våra gotländska småföretag ska kunna växa och nyanställa genom tillgång till rätt utbildad arbetskraft. Att kunna utvecklas i sitt jobb och kunna få utbildningen på Gotland är en utvecklingsfaktor. Att region Gotland lyckas med sitt uppdrag är mycket betydelsefullt för att det ska vara attraktivt att flytta till Gotland. För att Gotland ska fortsätta att öka i befolkning som övriga landet måste bygglov, möjlighet att kunna bo och bygga över hela ön bara fungera. Region Gotland behöver ett nytt ledarskap för att komma framåt i arbetet för att förenkla livet på Gotland.

Stefan Nypelius(C )

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.