Gotland
Centerpartiet lokalt
  • / Stämmor

Stämmor och årsmöten på Gotland

Kretsarnas årmöten

Södra och mellersta kretsen har årsmöte 12 februari kl 18:00.

Båda kretsarna har sitt respektive årsmöte på Gotland Grönt Centrum, med gemensam talare:

Kristina Yngwe

Närbild på Kristina Yngwe som ler

Kristina Yngwe är agronom och riksdagsledamot. Hon kommer tala om jordbruk och gröna näringarna.

Norra kretsen återkommer med datum och plats för sitt årsmöte!

Distriktsstämman hålls 23 mars kl 10:00 på Visborg i Ljusgården. Ombudsanmälan från 9:30

Emma Wiesner som är nr tre på Centerpartiets valsedel till Europaparlamentet håller tal.

Handlingar kommer att publiceras här på hemsidan när de är klara.