Stämmor och årsmöten på Gotland

Distriktsstämman 2022 blir den 12 mars - plats bestämt för fysiskt möte i Hejde bygdegård

Digitalt årsmöte norra kretsen den 10 februari - anmäl dig på mejl: centerpartiet.gotland@centerpartiet.se 

Digitalt årsmöte södra kretsen den 15 februari - anmäl dig på mejl: centerpartiet.gotland@centerpartiet.se 

Digitalt årsmöte mellersta kretsen den 24 februari - anmäl dig på mejl: centerpartiet.gotland@centerpartiet.se