Gotland
Centerpartiet lokalt
  • / Stämmor

Distriktstämmor och Höststämmor på Gotland

När det är dags för årsmöte, eller stämma, lägger vi upp handlingarna här.

Höststämman hålls 26 november kl 19, ombudsanmälan från 18:30 i Endre bygdegård.