Gotland
Centerpartiet lokalt
  • / Stämmor

Distriktstämmor och Höststämmor på Gotland

När det är dags för årsmöte, eller stämma, lägger vi upp handlingarna här.

Distriktsstämman i vår blir 24 mars 2018 i Ljusgården på Visborg.

Höststämma i Vänge bygdegård 18 november 2017 - med Jubileumsfest!

Centerkvinnornas distriktsstämma 25 mars 2017

Centerpartiets distriktstämma 8 april 2017