Gotland
Centerpartiet lokalt
  • / Stämmor

Distriktstämmor och Höststämmor på Gotland

När det är dags för årsmöte, eller stämma, lägger vi upp handlingarna här.

Distriktsstämman i vår blir 24 mars 2018 i Ljusgården på Visborg.