Gotland
Centerpartiet lokalt
  • / Vår politik
Tre glada centerpartister på restaurangs uteservering

Eva Nypelius, Joakim Samuelsson och Lars Thomsson

Vår politik  

Alla ska kunna bestämma över sitt liv genom egna och fria val. Du ska kunna skapa din egen framtid, oavsett var på Gotland du väljer att bo. Tillväxt och nya jobb skapas bäst om vi samtidigt tar ansvar för miljön. Utifrån det formar vi vår politik.

  • Det är viktigt att vi kan bygga, bo och leva på hela Gotland.
  • En av våra allra största utmaningar är att stoppa klimatförändringarna. För att vi ska få ett hållbart samhälle måste alla ta ansvar.
  • Vi verkar för ett gott företagsklimat på ön.