Gotland
Centerpartiet lokalt

Är det verkligen sant?

Det rapporteras att 121 elever inte kommer in på gymnasieutbildning på Wisby-gymnasiet. På grund av att det saknas utbildningsplatser! De är behöriga! De vill studera. Men de får inte plats på grund av att det finns för få utbildningsplatser.

Är detta verkligen sant? Har man planerat så fel?

 

Många elever har sökt sig till utbildningar inom bristyrken. Yrken och sektorer där det idag är problem att rekrytera personal med rätt kompetens. Nu har vi ungdomar som ser möjligheterna och vill studera, men de kommer inte in trots att behovet är stort på arbetsmarknaden.

Det handlar om vård- och omsorg, el, transport och naturbruksutbildningen för att nämna några. Det handlar om utbildningar som ger jobb och där efterfrågan på arbetskraft är stor.

Hur tänker Saga Carlgren (V) som ordförande lösa detta?

Att ha en utbildning är den bästa garantin för ett framtida gott liv. Vi i Alliansen vill att ungdomar ska beredas den gymnasieutbildning de önskar, på Gotland. Det gynnar dem och behövs för Gotlands arbetsmarknad och utveckling.

Eva Nypelius (C)

Anna Hrdlicka (M)

Johan Thomasson (L)

Sara Lidqvist (KD)