Ändra i en utvärderingsmall är helt oacceptabelt!

Region Gotland har varit ute på markansvisningstävling med Kolgården 12, vilket är en liten tomt på A7 området. Tre anbud kommer in och tjänstemännen gör en regelrätt utvärdering av dessa. Så långt sköts allt rätt. När sen ärendet skall klubbas i regionstyrelsen så ger sig plötsligt majoriteten in och i efterhand ändrar i utvärderingsmodellen, vilket leder till att vinnande förslag plötsligen kommer tvåa istället.

Ett sådant här agerande från den rödgröna majoriteten är fullständigt förkastligt och oförsvarligt. Det undergräver trovärdigheten i regionens fastighetsförsäljningsprocess helt. Vem skall nu våga ge sig in och lägga ned hundratusentals kronor på att ta fram ett anbud när man samtidigt vet att allt kan avgöras av godtycke i slutändan? Att ändra i en uppgjord utvärderingsmall, efter att man sett de inkomna tävlingsbidragen är en dödssynd, det är inte förenligt med god affärsetik.

Om man prompt vill skapa ett dåligt företagsklimat är detta ett utmärkt sätt! Vi har aldrig varit med om något liknande i politiken. Agerandet från S-MP-V majoriteten tyder på att de helt håller på att tappa greppet över styrningen i regionen och överger alla bärande principer som bygger det långsiktiga förtroendet för offentliga instanser. Gotland behöver ett nytt ledarskap – tydligare än så här blir det inte!

Eva Nypelius (C) Lars Thomsson (C)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.