Gotland
Centerpartiet lokalt

Centerpartiet kräver ny elkabel till fastlandet

Per står med armen om Eva, båda skrattar

Riksdagsledamot Per Åsling och distriktsordförande Eva Nypelius.

Centerpartiet kräver att Gotland ansluts till stamnätet!

Centerpartiet anser att det är mycket angeläget med en ny elkabel mellan Gotland och fastlandet. Det för att både trygga öns elförsörjning långsiktigt och att möjliggöra för en fortsatt utbyggnad av den förnybara energi som är mycket angelägen.

Svenska Kraftnät tog 2009 ett inriktningsbeslut att Gotland skall anslutas till stamnätet. All planering såsom teknisk, ekonomisk, miljömässig, tillståndsmässigt, försörjningstrygghet och vindkraftsexploatering har sedan dess utgått ifrån att det blir en ny kabel till Gotland. Den 24 maj tog Svenska Kraftnät så plötsligt ett motsatt beslut att projektet med en ny elkabel avslutas med omedelbar verkan.

– För att inte fortsätta att klyva Sverige så är det angeläget att alla delar av landet har en trygg elförsörjning och kan fortsätta att bidra med förnyelsebar energiproduktion säger Per Åsling.
Därför ställde Per Åsling en skriftlig fråga till statsrådet Ibrahim Baylan igår i detta ärende.
– Gotland är en del av Sverige och därför är det högst rimligt att Gotland nu ansluts till stamnätet via den planerade nya kabeln säger Eva Nypelius i en kommentar.
– Nu måste regeringen agera för att få Svenska Kraftnät på rätt spår igen, och agera snabbt säger Per Åsling i en avslutande kommentar.

Per Åsling (C) ordförande skatteutskottet
Eva Nypelius (C) distriktsordförande Centerpartiet på Gotland