Gotland
Centerpartiet lokalt

Centerpartiet vill investera mer i försvaret

Internationellt samarbete

Insändare inskickad 2017-03-13 av Eva Nypelius tillsammans med Daniel Bäckström

Vi lever i en orolig tid. Hoten mot det svenska samhället tar sig flera former och vi ser en försämrad säkerhetspolitisk situation i vår del av världen.

Detta kräver en ökad försvarsförmåga. Centerpartiet har varit med och stärkt försvarets resurser de senaste åren, men mer behövs. Den 13 mars ingick Centerpartiet och fyra andra partier en försvarsöverenskommelse som innebär att försvaret får mer pengar redan 2017. Förstärkningen på 500 miljoner kronor extra lägger grunden för att stärka det svenska försvaret.

För Centerpartiet har det varit mycket viktigt att stärka försvaret i hela landet. Vi har sedan hösten 2016 förstärkt vår militära närvaro på Gotland. Det är välkommet. Ett eventuellt angrepp på våra grannländer i Baltikum skulle påverka svenska intressen och sannolikt även svenskt territorium, inte minst Gotland och strategiskt viktiga kustnära städer på fastlandet. De satsningar som görs av stridsgruppen på Gotland med luftvärnsförmåga från 2018 är därför en ytterligare välkommen förstärkning.

Men det räcker inte med det. För Centerpartiet är det viktigt att det finns tillräckligt med resurser för att genomföra försvarsbeslutet från 2015 och det kommer att kräva ännu mer pengar de kommande åren, från 2018 och framöver. Inför nästa försvarsbeslut vill vi se miljardsatsningar på minst samma nivå som de övriga nordiska länderna, idag runt 1,3 procent av BNP. Vi bör också starta en process om att söka medlemskap i Nato.

För det militära försvaret finns framöver stora utmaningar vad gäller investeringar, materiel, logistik och personalförsörjning som behöver lösas för att vi ska ha ett starkare svenskt försvar och att försvaret ska finnas i hela landet. Centerpartiet vill att satsningar görs på bredden för att undvika en situation där exempelvis övningsverksamheten dras ner till förmån för materielinvesteringar.

Centerpartiet vill också ha större satsningar på utvecklingen av ett modernt civilt försvar. Det handlar om att skapa förutsättningar för det civila försvaret att bidra vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld, att värna civilbefolkningen och att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna. Det görs bland annat genom mer pengar till övningar och materielinvesteringar. Det är viktigt att hemvärn och frivilliga försvarsorganisationer finns i hela landet då de kan bidra till att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och skydda viktig infrastruktur i händelse av både kris och krig.

Daniel Bäckström, försvarspolitisk talesperson Centerpartiet

Eva Nypelius, distriktsordförande Centerpartiet

Relaterade nyheter