Gotland
Centerpartiet lokalt

Grönare och klimatsmartare flyg till Gotland

Flygplan med solen bakom sig flyger över gräsfält, fåglar flyger omkring.

Centerpartiet föreslår en obligatorisk inblandning av förnybart biobränsle i flygbränsle.

För Gotland är flyget avgörande. Vi vill att det ska gå att resa även i framtiden och med Centerpartiets förslag kan vi få ett grönare flyg och samtidigt behålla möjligheten att enkelt och snabbt ta oss till olika delar av landet. Istället för att som regeringen straffbeskatta själva resan vill vi stimulera energieffektivisering och övergången till mer förnybart flygbränsle. Det blir också billigare för resenärerna. Så stärker vi klimatet och minskar den regionala klyftan,

Det är inte resan i sig som är problemet – utan utsläppen den genererar. Centerpartiet föreslår därför en obligatorisk inblandning av förnybart biobränsle för de flygplan som lyfter från svenska flygplatser.

Vi behöver hitta nya vägar framåt för ett grönare flyg. En väg där flyget bidrar till omställningsarbetet för ett bättre klimat istället för den ineffektiva straffskatt på flygresor, som regeringen föreslår. Så får vi en verklig klimateffekt och ett grönare flyg, säger Eva Nypelius.

Redan idag har landets flygplatser, Swedavia och våra stora flygbolag mycket ambitiösa mål om att sänka sina utsläpp. Här måste politiken stötta och se till att driva på för förnyelsebara bränslen precis som gjorts inom andra trafikslag.

Centerpartiet vill införa ett system med kvotplikt under nästa mandatperiod. Regeringens flygskatt är helt fel väg att gå. Såväl utredningar som remissinstanser har pekat på att den inte har någon riktig miljöeffekt utan enbart fördyrar och försvårar för resenärerna, säger Eva Nypelius.