Gotland
Centerpartiet lokalt

Låt inte Sverige klyvas!

Sjukförsäkring

Idag presenterar Centerpartiet sin budgetmotion. Sverige har stora utmaningar som vi ger svar på. Klyftorna mellan arbetslösa och de som har jobb måste minskas, polisen behöver mer resurser och vården behöver bli mer tillgänglig allt detta bidrar till en större trygghet i samhället. För att minska klimatutsläppen föreslår vi att en grön bilbonus införs för att göra det billigare och lättare att köra miljövänligt.

Vi ser med oro på att tillgängligheten försämras i vården och att många läkartjänster är vakanta. När man är sjuk har man rätt att snabbt få träffa en läkare och få den vård man behöver. Under Alliansens år vid makten minskade vårdköerna och Gotland var bäst på tillgänglighet! Detta uppnåddes genom ett målmedvetet arbete, fler alternativ samt att premiera kortare köer. Under den rödgröna regeringen har köerna växt igen och tillgängligheten har minskat.

- Istället för att agera mot de växande vårdköerna, ägnar regeringen sin tid åt utredningar för att försvåra för de privata utförarna säger Eva Nypelius, distriktsordförande (C). Privata alternativ bidrar till en bättre och mer tillgänglig vård, se bara på Klinte vårdcentral där Hansahälsan nu tar över för att få läkarbemanning.

När det är alltför svårt att få tid hos sin läkare, söker sig människor istället till akutmottagningarna med långa väntetider som följd. Brist på läkare i primärvården gör också att vårdcentralerna i allt högre utsträckning bemannas av dyra stafettläkare och resulterar i att patienten hela tiden får träffa olika läkare.

I Centerpartiet budgetmotion lägger vi fram en rad kraftfulla förslag för att öka tillgängligheten i sjukvården. Vi föreslår bland annat en Tillgänglighetsmiljard, som går ut på att korta vårdköerna - från diagnos till slutbehandling och återbesök. Jag är glad att Centerpartiet föreslår en tillgänglighetsmiljard som innebär att regionen får en summa pengar om de kan erbjuda patienten tidig kontakt med läkare på vårdcentralen, vilket ska ske inom tre dagar. Det är en skärpning från de sju dagar som den nationella vårdgarantin är i dag säger Eva Nypelius, distriktsordförande (C)

Att vården finns tillgänglig oavsett var i landet man bor, är grundläggande för ett tryggt samhälle. Svensk sjukvård behöver inte plakatpolitik och vinststopp – istället krävs konkreta reformer som ökar tillgängligheten och som sätter patienten i centrum. Så säkrar vi tillgången till vård i hela landet.