Gotland
Centerpartiet lokalt

Närmare vård!

Sjukförsäkring

Sverige ska ha råd med en sjukvård som finns där när du behöver den. Oavsett var i landet du bor. Idag ser vi tyvärr hur utvecklingen i många fall går åt motsatt håll, att tillgången och kvaliteten på vård varierar beroende på var i Sverige du råkar bo. På allt för många platser runt om i landet ser vi också hur det är brist på vårdpersonal.

Ska Sverige behålla sin position som ett land med en vård i världsklass är det framförallt tre områden som behöver ses över.

 

Fler händer i vården - Genom att återinföra vårdbiträden inom sjukvården skulle dels fler människor kunna hitta sitt första arbete inom vårdsektorn och dessutom skulle såväl undersköterskor som sjuksköterskor få en välkommen avlastning i sitt dagliga jobb. De kan då få chansen att jobba med det de är utbildade till. En mer renodlad yrkesroll för denna grupp skulle höja statusen för yrket.

Ökad tillgänglighet i hela landet - Tillgången till vård är också en fråga som klyver Sverige. För att vända denna utveckling satsar Centerpartiet en miljard på ökad tillgänglighet i vården i vår vårbudget. Vi har på Gotland korta väntetider: inom primärvården har 92%, efter bedömning av vårdpersonal, fått en tid inom 7 dagar. Vad gäller specialistvård har 88% fått vänta mindre än 90 dagar. Att Gotland ligger så här bra till kostar såklart pengar, men är något som med vårt förslag skulle premieras. Med just pengar.

Försvara valfriheten i välfärden – Istället för att visa ledarskap och stå upp för valfrihet, tillgänglighet och hög kvalitet har Stefan Löfven låtit Ilmar Reepalu ha ensam tolkningsrätt på hur framtidens välfärd ska se ut. Reepalus upprepade hot om att inskränka såväl valfriheten som tillgängligheten i Sverige har ökat oron hos hundratusentals elever, föräldrar, anställda, patienter och äldre runt om i landet. Centerpartiet kommer fortsätta stå upp för valfriheten.

Här på Gotland gläder vi oss åt att Unicare Gotland, de som driver Hansahälsan, får driva Klinte Vårdcentral till hösten, med högre läkarnärvaro än förut. För oss är det viktigt att det blir bra och tillgänglig vård, och detta var ett bra beslut i den riktningen.

Vi måste nu framåt titta på de utmaningar som finns. Hur får vi fler händer i vården? Hur utvecklar vi kvaliteten? Hur minskar vi vårdköerna, sluter den regionala klyftan och skapar en ökad tillgänglighet till vård i hela landet? Det är frågor som är av direkt avgörande betydelse för hela Sveriges framtid och frågor som Centerpartiet kommer att fortsätta fokusera på framåt.