Nej till flygskatt - ja till miljövänligt flyg

2017-02-26

Införandet av en nationell flygskatt riskerar bli en kostsam, ineffektiv åtgärd och med marginella effekter på klimatutsläppen men stora begränsningar för tillgängligheten. För Centerpartiet är det uppenbart att en offensiv satsning på biodrivmedel för att fasa ut de fossila bränslena skulle göra en avsevärt större klimatnytta än nationella särlösningar med flygskatt.

Flygets utsläpp regleras på EU-nivå och en minskning i Sverige betyder att utsläppsrätterna under EU-taket kan nyttjas av andra och utsläppen flyttas utomlands, exempelvis utländsk kolkraft. Vi i Centerpartiet menar att en avsevärt större miljönytta nås om man satsar på internationella spelregler för flyget och morötter för att ersätta fossila bränslen med exempelvis biodrivmedel. Det är på internationell nivå vi ska driva på så att flygindustrin får väldigt starka skäl att skifta över till miljövänligare bränslen.

När region Gotland skulle yttra sig över förslaget om flygskatt ville vi i Centerpartiet och de övriga borgerliga partierna att regionen skulle vara tydliga och avstyrka förslaget. Men den rödgröna majoriteten lät miljöpartiet styra sitt yttrande. Genom att "bara" tillstyrka flygskatt på utlandstrafik försöker de både måna om gotlands speciella förhållanden och samtidigt stå bakom regeringens förslag om flygskatt.

För mig blir detta otydligt och populistisk! Enligt utredningen skulle flygskatten minska tillgängligheten. Gotland är oerhört beroende av bra flyg och färjeförbindelser och har definitivt inte några tåg som kan ersätta flyget. Därför måste den politiskt valda S-V-MP majoriteten våga vara tydlig när man för Gotlands talan. Nu luddar de till svaret istället för att rakryggat avstyrka förslaget om nationell flygskatt. Ja, vi behöver stimulanser för övergång till miljövänliga bränslen för såväl flyget som andra fordonsslag, det vill vi alla, men vi måste säga nej till regeringens förslag om flygskatt och alla andra skatter på avstånd som till exempel kilometerskatten.

Ja till miljövänligt flyg - tydligt nej till flygskatt!

Eva Nypelius

Oppositionsråd (C)

Relaterade nyheter