Nu blir Centerpartiets förslag om byggande på landsbygden verklighet!

Idag har Regionstyrelsen fattat beslut som möjliggör byggande i Klintehamn, Hemse och på Terra Nova.

- Det är viktigt att HELA Gotland kan utvecklas och då behövs mer bostäder. Därför är jag så glad att vi fått ett bra gensvar och flera intressenter som vill bygga i Hemse, Klintehamn och Visby som dagens markanvisning handlar om, säger Eva Nypelius

Gruppbild på centerpartisterna i Regionstyrelsen

Bibbi Olsson, Karl-Johan Boberg, Stefan Nypelius, Eva Nypelius och Lars Thomsson är alla med i Regionstyrelsen och glada över beslutet.

 

2016 motionerade vi i Centerpartiet om dubbel markanvisning för att få igång bostadsbyggandet även utanför Visby. Lars Thomsson skrev: ”Idag ligger i stort sett 100 % av alla bostadsbyggnadsplaner i Visby. Skulle dessa planer förverkligas så driver det på urbaniseringen av Gotland i en rasande takt, vilket Centerpartiet inte tror är optimalt för Gotlands utveckling i stort. Vi tycker att en fortsatt balans mellan landsbygden och Visby är det optimala för Gotlands utveckling. Det innebär att det åter måste ske omfattande bostadsbyggande utanför Visby, efter några decenniers stiltje.”

-Min motion bifölls och nu äntligen blir det verkstad! Jag är glad för det, det är bråttom att få igång byggandet av bostäder även utanför Visby, säger Lars Thomsson.

Nästan alla partier säger att de vill ha en levande landsbygd men lägger olika tolkning i de orden. Politiken och olika förslag utgår idag alltför ofta från att storstaden är normen. Det håller inte!

Vi ser på de nya tätorterna Själsö och Tofta att människor uppskattar att bo på landet, nära naturen och havet. Fler sådana områden måste få utvecklas genom landsbygdens attraktionskraft. För att underlätta utveckling här på Gotland måste politiken våga ta beslut om satsningar även på landsbygden.

2018-04-26

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.