Gotland
Centerpartiet lokalt

Riksdagslistan

Centerpartiet Gotland går till val 2018 med denna lista med starka kandidater:

 1. Lars Thomsson
 2. Gabriella Hammarskjöld
 3. Eva Bofride
 4. Stefan Nypelius
 5. Gunnel Lindby
 6. Jonas Niklasson
 7. Rebeca Gajardo Angel
 8. Kristian Gustafsson
 9. Joakim Samuelsson
 10. Elin Andersson
 11. Kjell Genitz
 12. Bibbi Olsson
 13. Philip Eriksson
 14. Karl-Johan Boberg
 15. Eva Gahnström
 16. Anders Larsson
 17. Per-Olof Jacobsson
 18. Mats Olofsson
Fem glada riksdagskandidater med blommor i händerna

Centerpartiets toppkandidater: Lars Thomsson, Gunnel Lindby, Eva Bofride, Gabriella Hammarskjöld och Stefan Nypelius.

För att läsa om alla som kandiderar till Centerpartiets riksdagslista finns en kort presentation här:

Riksdagskandidater till 2018 års val

 

Elin Andersson

Ålder: 21 år boende i Visby

Yrke: Studerande

Familjeförhållanden: Distansförhållande

Hjärtefråga:

 • Att bostadsrotationen fungerar, så att ungdomar, nyanlända med flera har möjlighet att få sitt första egna boende. Med boende kommer såklart jobb, utbildning med mera, men har man inte någonstans att bo fungerar inte de andra sakerna heller.

Karl-Johan Boberg

Ålder: 50 år, boende i Stenkyrka

Yrke: Officer

Familjeförhållanden: Gift, 2 egna barn och 2 bonusbarn

Hjärtefråga:

 • Säkerhets o trygghetsfrågor både lokala och på riksnivå. Vidare så ligger infrastrukturfrågor mig varmt om hjärtat framförallt i syfte att utveckla infrastrukturen på landsbygden så att människor kan bo kvar samt även flytta till landsbygden.

Eva Bofride

Ålder: 53 år, boende i Visby

Yrke: Politisk chefredaktör/ledarskribent

Familjeförhållanden: Mamma, pappa, tre syskon, ett barn.

Hjärtefråga:

 • Demokratifrågor ligger mig varmast om hjärtat. Det är uppenbart att demokratin behöver såväl försvaras som förklaras. Kunskapen om våra demokratiska rättigheter och skyldigheter behöver lyftas på många sätt.
 • Jämställdhet och mediefrågor engagerar mig och självklart vikten av en levande landsbygd, på riktigt - inte bara i retoriken.

Philip Eriksson

Ålder: 30 år, boende i Visby

Yrke: Datakonsult, egen företagare

Familjeförhållanden: Ensamstående

Hjärtefråga:

 • Livsmiljö – samhället är beroende av naturen och hur vi påverkar den.
 • Demokrati – förtroendet för det allmänna är viktigt för välfärden.
 • Rätten till arbete – arbetsmarknaden fungerar inte tillfredsställande och håller ute för mycket som kan göras.

Eva Gahnström

Ålder: 59 år, boende i Bro

Yrke: Lärare i matematik och NO

Familjeförhållanden: Man, fyra vuxna barn och två barnbarn.

Hjärtefråga:

 • I mitt arbete på Wisbygymnasiet arbetar jag med ungdomar som flytt från krig och våld. De vill bara ha ett vanligt tonårsliv och få gå i skolan. Jag vill arbeta för att de ska få stanna i Sverige med flyktingstatus eller av humanitära skäl. Gotland är bra på integration och jag vill att vi ska fortsätta vara det!

Rebecca Gajardo Angel

Ålder: 51 år, boende i Källunge

Yrke: Egen företagare samt anställd inom vårdsektorn på region Gotland

Hjärtefråga:

 • Mångfald, att varje individ, oavsett etnicitet eller trosuppfattning ska vara en del av samhället.
 • Jämlikhet, jämn fördelning av makt, lika lön för likvärdigt arbete, samma möjlighet till utbildning, arbete, vård m m.
 • Jämställdhet, för mig handlar det om rättvisa, alla har rätt till likvärdigbehandling oavsett kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionsförmåga m m.

Kjell Genitz

Ålder: 62 år, boende i Slite

Yrke: Handläggare landsbygdsutvecklingsfrågor på Länsstyrelsen

Familjeförhållanden: Gift, två barn.

Hjärtefråga:

 • Alla människors lika värde. Talas för mycket om dom och vi idag.
 • Hela landet och även hela Gotland skall leva. Vi måste våga ta politiska beslut som motverkar den centraliseringsvåg som är på gång just nu.
 • Energi och klimatfrågor, vi måste komma bort från kärnkraft och fossilberoende.
 • Satsa på förebyggande hälsofrämjande insatser som idrott, föreningsliv och upplysning kring hälsa och droger.

Gabriella Hammarskjöld

Ålder: 43 år boende i Stenkyrka

Yrke: Miljöchef (Nordkalk AB)

Familjeförhållanden: Gift, 2 barn

Hjärtefråga:

 • Att både landsbygd och stad ska kunna leva och känna framtidstro
 • Bidra till ett innovativt och ambitiöst miljö- och hållbarhetsarbete för Sverige som inte exkluderar landsbygden och Gotland
 • Stärka konkurrenskraften i svensk livsmedels- och skogsproduktion
 • Värna det enskilda ägandet och att artskyddsförordningen ses över för areella näringarna

Per-Olof Jacobsson

Ålder: 73 år boende i Näs

Yrke: Lantbrukare

Familjeförhållanden: gift

Hjärtefråga:

 • Enklare regler för utveckling av landsbygden
 • Flytta makt från länsstyrelserna till kommuner, regioner och landsting.
 • Beslut och service nära medborgarna, flytta makten närmare folks vardag. Närodlad politik helt enkelt!

Anders Larsson

Ålder: 66 år boende i Roma

Yrke: Pensionär

Familjeförhållanden: Sambo, barn och barnbarn

Hjärtefråga:

 • Bättre villkor för småföretagen, så de kan utvecklas, växa och anställa fler.
 • Mer och utökade resurser samt villkor för friskvård för barn och äldre.
 • Enklare mark-och byggregler samt snabbare beslutsvägar för

byggande på landsbygden

Gunnel Lindby

Ålder: 64 år boende i Visby

Yrke: Egen företagare

Familjeförhållanden: Sambo, 2 vuxna barn, 2 barnbarn

Hjärtefråga:

 • Jag vill jobba för att företagen ska ha bra villkor, och för att vi ska kunna producera bra livsmedel på Gotland och i Sverige. Det kräver då bra service i hela landet (och på hela Gotland). Jag vill jobba för att värna miljön och välja förnyelsebar energi. Jag vill också slå ett slag för cykeln som ett mycket bra transportmedel för oss som bor centralt.

Jonas Niklasson

Ålder: 51 år boende i Hablingbo

Yrke: Lärare/företagare

Familjeförhållanden: Gift, 3 barn

Hjärtefråga:

 • Det måste bli enklare att leva i Sverige. Det måste bli enklare att komma som ny till Sverige, det måste vara enklare att vara företagare, det måste bli enklare att försörja sig på sin lön, det måste bli enklare att förstå myndigheterna, det måste bli enklare att bygga och bo. Det måste bli enklare helt enkelt!

Stefan Nypelius

Ålder: 51 år boende i Bro

Yrke: Affärsrådgivare

Familjeförhållanden: sambo

Hjärtefråga:

Vikten av en bra skola och utbildning, en fillföljd gymnasieutbildning är grunden för ett gott liv. En skola som:

 • Finns i hela landet.
 • Är likvärdig
 • Tar hänsyn till olikheter

Mats Olofsson

Ålder: 72, boende i Atlingbo

Yrke: Pensionär, egen företagare

Familjeförhållanden: Gift, två vuxna barn, 4 barnbarn

Hjärtefråga:

 • Landsbygdsfrågor
 • Jämställdhet inom sporten, t ex hästsportens villkor.

Bibbi Olsson

Ålder: 51 år boende i Rone

Yrke: Barnskötare

Familjeförhållanden: Sambo, 2 vuxna barn

Hjärtefråga:

 • Skolan, likvärdig utbildning vart man än bor, alla i skolan ska kunna känna trygghet både elever och personal

Hans Olsson

Ålder: 28 år boende i När

Yrke: Mjölkbonde

Familjeförhållanden: Sambo

Hjärtefråga:

 • Jordbruks och landsbygdsfrågor.

Joakim Samuelsson

Ålder: 49 år, boende i Träkumla

Yrke: Läkare

Familjeförhållanden: Gift med Karolina, tre barn varav ett utfluget

Hjärtefråga:

 • Jag är läkare som blev diagnosticerad med cancer för ett drygt år sedan: Jag vill utveckla svensk sjukvård. Vi måste öka tillgängligheten, höja kvaliteten och inte minst göra vårdyrkena attraktiva så vi kan fortsätta bedriva hälsovård i världsklass i Sverige- liksom på Gotland.

Lars Thomsson

Ålder: 53 år, boende i Vänge

Yrke: Nationell vindkraftsamordnare

Familjeförhållanden: Sambo med Sofia Hoas, två barn, fyra bonusbarn och tre barnbarn.

Hjärtefråga:

 • Jag har tre hjärtefrågor som har drivit mig i mitt politiska engagemang under de 26 år jag varit aktiv politiker. De är miljö/klimat, företagsfrågor och att inte alla skall tvingas flytta till storstan. Men samtidigt har åren gett mig bredd i mitt politiska kunnande, många kontakter både på Gotland och nationellt, samt erfarenhet att driva frågor politiskt. Det gör att jag känner mig trygg i att debattera och agera inom de flesta samhällsområdena.