Eva Gahnström

Eva Gahnström, Bro.
Yrke: Lärare och lantbrukare
Politiska uppdrag: Ledamot Tekniska nämnden och Regionfullmäktige
Hjärtefrågor:

-Återinföra grindhämtning av återvinningsmaterial

-Ta tillvara nyanländas kompetens

-Naturreservaten ska skötas så att naturvärdena behålls

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.