Gotland
Centerpartiet lokalt

Anders Thomasson

Anders Thomasson

Anders Thomasson, 61 år och företagare, boende i Hamra, kandiderar till Regionfullmäktige.

Mitt namn är Anders Thomasson. Född och uppvuxen på Näsudden och sedan 30 år bosatt i Hamra. Jag är gift med Ulla Thomasson och har tre vuxna barn. Dessutom är jag sedan några månader tillbaka morfar till en liten kille.

Jag har hela mitt varit politiskt intresserad. Var i ungdomen avdelningsordförande i Näs CUF och valdes också in i Gotlandsdistriktets styrelse. Sedan blev det ett långt uppehåll från partipolitiken, även om intresset funnits hela tiden. Jag har dock under alla år haft möjligheten att syssla med näringspolitik.

Jag har varit egen företagare sedan 1990 då jag och min fru tog över svärföräldrarnas lantbruk. Sedan har det blivit företagande i olika former och olika roller för mig.

Företagande och de frågor som är kopplade till det har alltid intresserat mig. Det är i företagen som grunden för tillväxt och utveckling skapas. Det är där människor får sin utkomst och samhället får varor och tjänster. Under min tid i Svenskt Näringsliv kämpade jag en enveten kamp för ett bättre företagsklimat på Gotland och den kampen vill jag fortsätta som politiker. Ett gott företagsklimat är helt nödvändigt för att Gotland skall utvecklas och växa

Jag har hela mitt liv varit Sudret trogen. Den livskvalitet som boendet i Hamra skänker mig tycker jag gott och väl uppväger att det blivit långa resor till jobben i Visby. Men trots att jag ser så många fördelar med att bo på landsbygden så är det många som väljer att flytta härifrån. Minskande offentlig service och brist på bostäder gör att många lämnar landsbygden och väljer staden. Vi behöver få till ett system med serviceorter på den gotländska landsbygden så att alla får tillgång till all den service man som skattebetalare har rätt till. Även det är hjärtefråga som jag kommer att kämpa för.