Anita Nordin

Anita

Anita Nordin, socionom, 78 år, boende i Rute, kandiderar till Regionfullmäktige.

Kan man bo på landet när man blir gammal?

Jag vill jobba för att alla ska kunna välja bostadsort oberoende av ålder,funktionsnedsättning eller ekonomisk situation.

Det måste finnas valfrihet att bo hemma eller på ett äldreboende över hela ön.

Även möjlighet att välja hemtjänst I privat eller kommunal regi, och att själv få bestämma vilken hjälp man vill ha och när på dygnet man behöver hjälp.

Att kunna resa kollektivt oberoende av var man bor, en väl fungerande tvärförbindelse till busslinjerna är viktig liksom möjlighet att resa med färdtjänstbilar/bussar beroende på vilka funktionsnedsättningar man har.

Man ska kunna delta I olika aktiviteter och veta att man kommer fram den tid man vill och även komma hem utan långa väntetider.

Tillgång till god sjukvård med personal som har geriatrisk kompetens. Förebyggande insatser ger en tryggare tillvaro liksom närhet till butiker och sociala mötesplatser.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.