Gotland
Centerpartiet lokalt

Anki Wallin

Anki Wallin framför en rollup med Annie Lööf

Anki i Klintehamn på möte om framtidens vård.

 

Ann-Christin Wallin, 59 år, systemadministratör, Sanda. Kandiderar till Regionfullmäktige.

Ann-Christine, som oftast kallas Anki, vill att alla, både friska och sjuka, ska ha det så bra vi bara kan på landsbygden, med möjlighet att bo kvar, ha god service och vara rädda om miljön.

Bra nära vård och god hemtjänst. Nära till barnomsorg och skola. Kollektivtrafik som gör det möjligt att arbetspendla och ha en aktiv fritid. God vägstandard och underhåll sommar och vinter.