Gotland
Centerpartiet lokalt

Arne Strandänger

Arne håller i ett miniatyrhus

Arne Strandänger, 60 år, boende i Själsö, Väskinde, kandiderar till Regionfullmäktige.

Jag är egen företagare. Säljare 75%. Innehar agenturen för Myresjöhus och SmålandsVillan på Gotland. Branschföreträdare för Sveriges Åkeriföretag på konsultbasis 25%.

Jag blev medlem i centerpartiet för att jag står bakom deras värderingar till 100% och för att de kämpar för Hela Gotland.

Människor ska kunna bo och leva på hela Gotland. För att det ska fungera krävs att det finns jobb. Då måste vi ha en politik som gynnar jobbskapandet i växande företag. Och en miljöpolitik som ger förutsättningar för en hållbar tillväxt.

Jag vill förenkla reglerna så företagare kan skapa nya jobb.
Gotland ska vara bästa platsen att starta och driva företag på. Då behöver vi en företagspolitik som fokuserar mer på möjligheter och mindre på krångel. Dessutom behöver företagare få slippa många av de kostnader som de har idag, som alltför höga arbetsgivaravgifter. Så att pengarna istället gå till att skapa nya jobb.
Jag vill slopa företagarens arbetsgivaravgift för den första anställda och att det ska bli lättare att lämna över sitt företag till nästa generation.

För Gotlands befolkning är bilen och flyget ofta en förutsättning för att kunna bo och verka här. Därför är det viktigt att jaga utsläppen från våra transporter, inte transporten i sig.
Jag vill att det ska bli enklare att köra och äga miljöbilar som drivs på exempelvis el.