Gotland
Centerpartiet lokalt

Eva Gahnström

Eva Gahnström med en av sina hönor

Eva Gahnström, Bor i Bro, 59 år, kandiderar till både Riksdag och Regionfullmäktige.

Jag är lärare i matematik och NO och driver ett jord- och skogsbruksföretag tillsammans med min man Bo. Har fyra vuxna barn och två barnbarn.

I mitt arbete på Wisbygymnasiet arbetar jag med ungdomar som flytt från krig och våld. De vill bara ha ett vanligt tonårsliv och få gå i skolan eller arbeta. Jag vill arbeta för att de ska få stanna i Sverige med flyktingstatus eller av humanitära skäl. Gotland är bra på integration och jag vill att vi ska fortsätta vara det.

Vår gård har funnits i släkten sedan 1923, men mina band till jorden och skogen är starka. Vi vill lämna över en levande gård till våra barn och då är det väsentligt att de får fortsätta att äga och bruka marken. En anledning till att det finns så mycket skog med höga naturvärden på Gotland är att ägarna skött den på så många olika sätt.

Vi måste använda jordens och skogens förnyelsebara råvaror till energiproduktion, byggande och textilier. Den plast vi behöver använda kan med fördel tillverkas av råvaror från skogen. Det är bra både för klimat och landsbygd. Gotland kan bli självförsörjande på energi, men då behövs en ny elkabel.

För att kunna få fram förnyelsebar energi behövs det livskraftiga jord- och skogsbruk på hela Gotland och i hela Sverige. Det behövs också service och bostäder samt rum för lärande och aktiv fritid. Dvs. bra skolor, samlingslokaler och idrottsanläggningar. Att ta vara på alla människor och allas resurser är grundläggande för en hållbar utveckling både på landet och i staden.