Gotland
Centerpartiet lokalt

Eva Nypelius

Eva sitter bakom traktorn och sätter lök

Eva Nypelius, 55 år och regionråd som bor i Lokrume. Kandiderar till regionfullmäktige.

Eva Nypelius heter jag och bor i Lokrume. Vi är en småföretagarfamilj. Jag är gift med Pär-Rune och vi driver tillsammans med yngsta sonen och hans sambo gården Nyplings där vi har växt- och grönsaksodling, gårdsbutik samt Bondestugor för uthyrning.

Jag brinner för tillväxt och utveckling av HELA Gotland. Därför har jag engagerat mig i Centerpartiet. Jag ser att Gotland skulle behöva ett ledarskap som driver på mer i utvecklingsfrågorna. Samtidigt skall  Region Gotland vara en bra och attraktiv arbetsgivare som ser till invånarnas bästa och erbjuder bra  förskola/skola, äldreomsorg och en mer tillgänglig och nära primärvård med egen läkarkontakt.

Det måste vara enkelt och lönsamt att starta och driva företag för det är i de små företagen som fyra av fem nya jobb skapas. Företagsklimatet måste bli bättre och då framförallt bemötandet och dialogen. Det behövs en bättre förståelse mellan myndigheter och företagare.  Bygglovskön måste bort, den bromsar utvecklingen idag!

Politiken måste ge förutsättningar för att hela Gotland skall kunna bidra till en positiv utveckling och ökad befolkning. Idag har vi bostadsbrist på Gotland och byggandet måste komma igång även i tätorter utanför Visby och framförallt måste det vara möjligt att bo, bygga och leva över hela ön. Genom Centerpartiets förslag om dubbelmarkanvisning får vi nu till bostadsbyggande i Hemse och Klintehamn. Nästa steg måste vara att Gotlandshem tar sitt ansvar och bygger på landet. Vi behöver tillgängliga trygghetsbostäder för äldre i Slite och Hemse så det blir möjligt att bo kvar i sin närmiljö.

För Gotland som Ö är det oerhört viktigt med bra kommunikationer både för personer och frakter till och från Gotland men också väl utbyggd kollektivtrafik och vägar av bra standard på ön.

Mat och livsmedel samt besöksnäringen är viktiga näringar för Gotland och för mig som person. Jag gillar matupplevelser där man uppskattar det närproducerade och berättelsen från jord till bord.

Ett öppet och välkomnande samhälle där vi respekterar varandra och varandras styrkor är viktiga värderingar för mig i ett demokratiskt och jämställt samhälle. Vi måste också ställa om hela samhället för att klara framtidens klimathot. Gotland har stora möjligheter att bli självförsörjande på energi. Från stort till smått måste vi därför tänka hållbart och långsiktigt när vi utvecklar Gotland som den gröna ön i Östersjön.

Gotlands natur och miljö är fantastisk och lockar många till ön. Att få vandra längs havet och njuta av solnedgången vid Ireviken eller ta en skogspromenad är avkopplande. Som Centerpartist brinner jag för den närproducerade politiken men jag trivs också bra med att själv få påta i jorden och bidra till närproducerad mat. Det är landsbygdsutveckling i praktisk politik som för Gotland framåt!