Gotland
Centerpartiet lokalt

Fredrik Gradelius

Fredrik Gradelius

Fredrik Gradelius, 43 år boende i Lärbro, kandiderar till Regionfullmäktige.
Jobbar som technical product manager (TPM) på PayEx (brukar förklara det med ”Arbetsledare för ett gäng systemutvecklare”). Bonde också förstås. 

Att känna att man har en plats i samhället börjar tidigt, jag har lagt förslag på att vi ska ha elevstödjare som standard i skolan, som kan hjälpa till att göra rasterna trygga och inkluderande, det skulle ge en mer rättvis chans till en bra upplevelse i skolan som lägger grunden för lektioner och fortsättningen i livet.

Jag anser att välmående företag är grunden till ett välmående Sverige och Gotland, här har Centern bra förslag där vi göra det lättare att anställa i små företag, här tycker jag det är viktigt att vi i politiken skickar rätt signaler till tjänstepersonerna i regionen så att vi hjälper våra företag att göra rätt hellre än att leta fel och brister som gjorts.

Jag delar inte partilinjen i Nato-frågan, jag anser att vi bör fortsätta vara neutrala och arbeta för att FN får en mer central roll och vara den organisation det en gång var.

Valfrihet i vården är en självklarhet och det ska vi värna om att det får fortsätta, och kanske lära oss av.

Kollektivtrafik på Gotland bör åtminstone kunna erbjuda turer så att man kan åka till och från jobbet, även om man får ta bilen en bit först, idag krävs det att man endast jobbar dagtid för att det ska fungera.