Ingrid Engström

Ingrid

Ingrid Engström, 55år, boende i Grötlingbo, jobbar som undersköterska/silviasyster, kandiderar till Regionfullmäktige.

På landsbygden behövs flera olika sorters boende som hyreslägenheter, trygghetsboende som har närhet till bra service som affärer, vårdcentral/trygghetspunkt och ett bibliotek som olika handläggare kan finnas någon dag i veckan för att finnas tillhands då man har en enkel fråga eller en diskussion kring ett ämne som man vill ha ett svar på.

En bra grundskola som är väl fungerande som kan locka barnfamiljer att bosätta sig ute på landsbygden.

Då är det viktigt att kollektivtrafiken är väl fungerande med turer åt olika håll. Och på vissa hållplatser är det viktigt med väl fungerande pendlarparkering.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.