Gotland
Centerpartiet lokalt

Jonas Henriksson

Jonas bredvid ett barn i traktor, båda har hörselskydd och skrattar

Jonas Henriksson, Rute.
Jag är 42 år, utbildad Lantmästare och verksam som bonde, kandiderar till Regionfullmäktige.

När jag kom till Gotland 2005, arbetade jag först på Lövsta Landsbygdscentrum, med kor och elever.
Under en period har jag även jobbat med certifiering av ekologiskt lantbruk.
Sedan tio år driver jag en egen gård, med inriktning mjölk och lamm.

På senare år har jag blivit mer intresserad av politik, på lokal nivå, hur det påverkar våra liv och samhället vi lever i. Jag ser det som en förmån att få vara med, och en demokratisk skyldighet att bidra i vår värld. Det är ju inte en självklarhet överallt.

Mina hjärtefrågor är såklart en levande landsbygd med ett livskraftigt lantbruk.
Ett lantbruk som inte ses som en belastning, utan en näring med möjligheter i sin fulla potential, som leder omställningen till en hållbar framtid.

Vi har alla resurser!
Jag vill att Gotland tar täten, i en grön omställning till ett miljö- och klimatmässigt hållbart, levande samhälle!

Viktigt är också att värna det samhälle vi är del av, alla dess funktioner, service och struktur. En struktur som är en förutsättning för det liv vi lever, såväl på landsbygden som i Visby.
Ett samhälle som vi bygger med olika medel, varje dag, tillsammans.
Detta brinner jag för, och jobbar gärna med.