Gotland
Centerpartiet lokalt

Kjell Genitz

Kjell står i full skidmundering redo för start

Kjell Genitz,62 år, boende i Slite, Handläggare landsbygdsutvecklingsfrågor på Länsstyrelsen, kandiderar både till Riksdag och Regionfullmäktige.

Jag heter Kjell Genitz, bor i Slite och är 63 år. Jag arbetar på Länsstyrelsen i Gotlands län och är utbildad lantmästare. Jag vill arbeta för att skapa förutsättningar för hela Sverige och hela Gotland att utvecklas. Miljö och klimatfrågor, utbildningsfrågor och grundtrygghet för alla är andra frågor jag brinner och arbetar för.

Idag tycks alla partier tala om att hela Sverige skall leva och på Gotland är regionen ute och pratar serviceutredning. För mig får det inte bara bli fina ord inför kommande val utan det måste ständigt fattas politiska beslut för att nå dit. Exempelvis kommer jag aldrig att rösta för att det byggs ny simhall eller ishall i Visby om konsekvensen blir att någon av simhallarna i Hemse och Fårösund läggs ner eller att någon av ishallarna i Slite och Hemse läggs ner. Förutom ett rent ekonomiskt slöseri utan dess like som det skulle innebära att avveckla fungerande anläggningar på ett ställe och bygga nya på ett annat ställe vore det ett svårt slag mot de mindre orter som missar en viktig anläggning. Om regionen bedömer att vi har råd både med att behålla befintliga väl fungerande anläggningar utanför Visby och bygga nya i Visby kommer jag däremot att rösta för det. I alla beslut som regionen tar måste landsbygdsperspektivet vägas in. Utan rimlig service kommer landsbygden att avfolkas.

Miljö och klimatfrågor är en överlevnadsfråga för mänskligheten och vår planet. Jag tror inte att vi löser dessa problem genom att sluta bruka jord och skog som en del tycks tro är den bästa lösningen. Den unika och värdefulla natur vi har med ängar, betesmarker och framkomlig skog med svamp och bär har vi fått tack vare att marken har brukats under årtusenden. Låt oss ge förutsättningar så att marken kan fortsätta brukas. Vi måste bruka marken utan att förbruka. Vi skall använda marken för att få fram lokalproducerade miljövänliga livsmedel, få fram högkvalitativa skogsprodukter, få fram förnyelsebar energi, behålla det öppna landskapet som vi bofasta och alla turister älskar. På köpet skapar vi arbete och framtidstro på landsbygden.

Bra skolundervisning till alla barn är en annan viktig uppgift för samhället att garantera. Att barn lyckas i skolan skall inte beror på var de bor eller vilka föräldrar de har. Skolan måste fånga upp de barn som inte hänger med i skolarbetet tidigt och ge dem extra stöttning direkt. Har ett barn väl hamnat efter är det svårt att ta igen det efter några års skolgång.

Inom Centerpartiet kommer jag att fortsätta jobba för att partiet återgår till sin ursprungliga ståndpunkt att Sverige skall förbli neutralt och därför inte ansluta sig till NATO. Jag vill att Sverige skall skriva på FN konventionen om förbud mot kärnvapen. Sverige skall arbeta för att stärka FN istället för att gå med i NATO. Tycker du att Sverige skall hålla sig alliansfritt och i övrigt gillar Centerpartiets politik så ska du rösta på Centerpartiet och kryssa för mig i det kommande valet.

Kjell Genitz

Kjell Genitz