Kristian Gutafsson med kalv

Kristian Gustafsson

Mitt namn är Kristian Gustafsson, jag är 35 år och sambo med Stina. Jag kandiderar både till regionen och till riksdagen för Centerpartiet.

Jag driver ett stort lantbruk på Skradarve, Grötlingbo. Tidigare har jag suttit i LRF Ungdomens styrelse i många år, samt har flera förtroendeuppdrag inom LRF. Lite rikskändis blev jag när jag kom tvåa i TV4: s program Sveriges bästa bonde 2015.

För mig är arbetstillfällen på landsbygden det viktigaste. Just nu är min bygd i ett slags Moment 22, få jobb ger få bostäder, vilket ger liten service. Allt börjar med jobben! Grötlingbo är i praktiken utanför pendlingssektorn till Visby. Därför behövs en mångfald av olika jobb eftersom båda parter i en familj behöver arbete. Och vi behöver åretruntjobb. Det kan vara i lantbruket, stenindustrin, skogen eller kring vindkraften, det gäller att använda de lokala förutsättningar som finns i bygden.

En ide jag tror på är att bygga attraktiva service- eller trygghetsboenden på landsbygden, t.ex. vid Holmhällar. Det finns en stor grundläggande attraktion att bo på Sudret, också på ålderns höst. Det skulle ge utveckling av vår bygd och skapa många ringar på vattnet.

Själv driver jag Skradarve gård som har ca 350 nötkreatur, varav ca 200 mjölkkor. Vi brukar ca 255 hektar åker. Dessutom betar våra ungdjur ca 200 hektar i socknarna kring gården, därmed hjälper vi påtagligt till med att hålla landskapet öppet på Sudret. På gården är vi fyra anställda som jobbar direkt i företaget, dessutom är två personer indirekt försörjda av gårdens verksamhet. Totalt skapar vårt lantbruksföretag sex arbetstillfällen, vilket är det näst största arbetsplatsen i Grötlingbo efter snickeriet.

Skradarve är en av Gotlands 162 mjölkleverantörer just nu på Gotland. Jag upplever att jordbruket är en attraktiv bransch på arbetsmarknaden, vi har klarat personalförsörjningen bra hitintills. Framöver ser jag att animalieproduktionen behöver större uppmuntran, lönsamheten behöver förstärkas. Min syn är att konsumenterna sköter sig bäst, de betalar i stort för de svenska mervärdena. Den offentliga sektorn är halvdåliga, här borde man kunna höja kraven i upphandlingarna och kräva mera svenskt. Sämst är restaurangsidan, här måste det till en ursprungsmärkning snarast.

Jag tror på landsbygdens utveckling framöver, det kräver att grundförutsättningar för att verka i vår bygd, jobb-bostad-service utvecklas och inte avvecklas.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.