Gotland
Centerpartiet lokalt

Lena Gardelin

Lena Gardelin i motljus

Jag heter Lena Gardelin, född 1950, är pensionär sedan mitten av 2016, kandiderar till Regionfullmäktige.

Jag är bosatt i Gothem sedan 42 år och har länge känt ett starkt engagemang för landsbygdens frågor. Här några av dem:

-Jag vill att det skall finnas väl fungerande förskolor och skolor på landsbygden. Likvärdighet inom skolväsendet ska råda så att barnens förutsättningar för framtida utbildning och yrkersverksamhet inte ska bero på vilken skola man valt att gå i. Förskola skall finnas med närhet till hemmet, skolan på landet är däremot en verksamhet som för de flesta barnen kräver skolskjuts. Skolskjutsarna ska utformas så att barnens dagar inte kantas av alltför långa resor före och efter skolan.

Barnens villkor är viktiga, resurser som går till förskola och skola är investeringar för framtiden. En välutbildad befolkning är av avgörande betydelse för hela Sveriges utvecklingspotential.

-Landsbygden behöver fler bostäder! Små lägenheter i den egna socknen kan vara ett alternativ för äldre som behöver byta till mindre bostad samtidigt som det frigörs villor och gårdar till yngre. Dessutom skulle ungdomar kunna få ett alternativ till ett första eget boende.

- För att allt ska fungera bra måste infrastrukturen finnas på plats. Vägarna måste skötas, belysning ska inte tas bort utan byggas ut, gärna med ny teknik. Och Gotlands landsbygd behöver kollektivtrafik som når fler.

- Omsorgen om våra äldre är mycket viktig! Att få nylagad mat, känna doften av nybakat, ofta kunna få komma ut på promenad eller utflykter borde vara självklart. Mer resurser behövs, och det är våra gamla värda.

- Och sist men inte minst: Vi var många som försökte stoppa stängningen av Romabadet. Jag vill arbeta för att Romabadet återuppstår, gärna i privat regi. Folkhälsan är viktig för alla! Simkunnighet likaså! Roma är med sin centrala placering på Gotland ett samhälle dit mer service skulle kunna förläggas.