Gotland
Centerpartiet lokalt

Ola Hallvede

Ola utomhus i sina rörläggarkläder

Ola Hallvede, Egen företagare, Biovärmetekniker/Rörmontör50 år, boende i Björke, kandiderar till Regionfullmäktige.

Det skall finnas förutsättningar att kunna bo, bilda familj och driva företag över hela Gotland. Lantbruken skall kunna utvecklas och förädla sina produkter på Gotland. Våra barn skall ha en trygg och säker uppväxt med bra barnomsorg och skolor. Detta kommer att öka våran folkmängd vilket bidrar till en bättre ekonomi för nya satsningar.