Gotland
Centerpartiet lokalt

Per-Olof Jacobsson

Per-Olof Jacobsson

Per-Olof Jacobbson,73 år och lantbrukare i Näs, kandiderar till Riksdagen.

Pensionär med ganska full almanacka. Hatar beslut som tas överhuvudet på en, beslut skall tas så nära den berör som möjligt. Vill att vi markägare åter blir myndigförklarade. Myndigheter skall verka för utveckling och inte avveckling genom att göra Gotlands landsbygd till reservat av olika slag. Göra det lättare att bygga o bo på landsbygden.