Rebeca Gajardo Angel

Rebeca Gajardo Angel

Rebecca Gajardo Angel, 51 år, boende i Källunge. Jag har eget företag samt är anställd inom vårdsektorn på region Gotland, kandiderar till både Riksdag och Regionfullmäktige.

Jag vill driva frågor om jämställdhet, jämlikhet, mångfald och miljö.

Jämställdhet är en fråga om rättvisa, om att alla invånare i vårt land ska ha rätt att få del av likvärdig behandling oavsett kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionsförmåga och andra faktorer som kan påverka en människa. Vi ska alla ta tillvara på samhällets resurser på ett demokratiskt och effektivt sätt så att alla ska ha samma rätt i samhället såsom i sitt privat liv.

Jämlikhet handlar om jämn fördelning av makt mellan kvinnor och män, lika lön för likvärdigt arbete och inflytande. Att alla ska ha samma rätt och möjlighet till utbildning, arbete, vård och omsorg, m.m.

Mångfald handlar om att varje individ, oavsett etnicitet, religion eller trosuppfattning ska ha vara en del av samhället och påverka som medborgare.

Som politiker ska vi tillhandahålla oss information från experter på området och följa deras råd så att framför all ska hjälpa närliggande länder som ex. Polen, Lettland och Litauen i deras strävan att nå sina miljö mål. Detta förbättrar det gemensamma målet att påverka den globala uppvärmningen samt att vi själva fortsätter en hållbar utveckling i miljö frågor.

Jag vill stödja företagare både svenskar och med utländsk bakgrund. Dessa ska ha möjlighet att verka i städer och på landsbygd. Alla ska ha tillgänglighet till skolor, affärer, apotek, vårdcentraler, transporter och övrig kommunikation.

Jag vill ta plats i den svenska demokratin.

Jag vill göra skillnad i riksdagen 2018.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.