Gotland
Centerpartiet lokalt

Rolf Nirs Wahlgren

Rolf

Rolf Nirs Wahlgren, 67 år boende i Västerhejde, Pensionär, kandiderar till Regionfullmäktige.

Alla Landsbygdsfrågor är jätteviktiga.

- Inte ett hus till i Visby. Inte ett ljus heller.

Bygg och belys landsbygden. Satsa mera på skolor, äldreomsorg, vägar, service m.m. på landet.

Och naturligtvis mer styrdansundervisningar på högstadiet och gymnasiet.