Rolf Nirs Wahlgren

Rolf

Rolf Nirs Wahlgren, 67 år boende i Västerhejde, Pensionär, kandiderar till Regionfullmäktige.

Alla Landsbygdsfrågor är jätteviktiga.

- Inte ett hus till i Visby. Inte ett ljus heller.

Bygg och belys landsbygden. Satsa mera på skolor, äldreomsorg, vägar, service m.m. på landet.

Och naturligtvis mer styrdansundervisningar på högstadiet och gymnasiet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.