Gotland
Centerpartiet lokalt

Sara Granath

Sara Granath, 39 år, lärare boende i Visby, kandiderar till Regionfullmäktige.

 

Jag vill jobba för att det alltid ska finnas ett barnperspektiv i alla beslut som tas, för alla barns rätt till trygghet, utbildning och meningsfull fritid. På Gotland behöver vi tänka på barn och barnfamiljer, att tex bygga ett nytt badhus är en hjärtefråga för mig. Jag brinner även för jämställdhet och jämlikhet och alla människors lika värde.