Stefan Nypelius

Stenfan Nypelius på trappa

Stefan Nypelius

Stefan Nypelius, Sambo med Lena i en i villa i Bro. Jobbar med rådgivning till småföretagare på LRF Konsult. Jag har varit aktiv i politiken sedan början 90-talet och har mesta av tiden sett mig själv som en i laget tills jag förra valet fick förtroendet att toppa riksdagslistan. Kandiderar till Riksdag och regionfullmäktige.

Min främsta anledning till att engagera mig i politiken är att om man vill ha förändring av samhällsutvecklingen måste man själv vara beredd att göra en insats. Det är framför allt miljöengagemang och företagares villkor som driver mig tillsammans med att alla ungdomar ska ha en bra utbildning som ger en bas för ett fortsatt bra liv. På mitt jobb möter jag småföretagare som har en fantastisk vilja och entusiasm. De sprudlar i allmänhet av idéer. Tyvärr är det ofta rädsla för regelkrångel, risk, förändrade villkor på grund av politiska beslut som begränsar dem från att ta utvecklingssteget. Här måste politiken vara tydlig med vilja och ambition. Mycket har gjorts men ännu finns det saker som behöver förändras!

Företagare på Gotland, oavsett om de är inom gröna näringar, besöksnäringen eller något annat, vill ofta anställa och utvecklas. Tyvärr är det många som inte vågar på grund av krångel och det ansvar det innebär att ha en anställd. Trösklarna till det första jobbet måste sänkas. Det behöver bli enklare och billigare att anställa sin första personal. Det är genom ett livaktigt näringsliv som fler får arbete och kan bidra till samhället. Utan eldsjälar och entreprenörer skulle inte hjulen snurra och vi skulle inte kunna bygga den välfärd och trygghet vi har runt om kring oss idag.

Näringslivet är beroende av personal med bra utbildning. En fungerande skola och utbildningsväsende är väsentligt. Utbildning ger förutsättningar för en god start i livet. En fullständig gymnasieutbildning är bland det viktigaste för att komma in på arbetsmarknaden. Den klyvning vi ser i Sverige idag är inte acceptabel. Vi måste ha en skola med god kvalité på hela Gotland likväl som i hela landet. Lärarnas betydelse behöver lyftas. Det är i klassrummet som arbetet görs. För att möta det gotländska samhället med mycket småföretagande behöver det entreprenöriella lärandet i skolan få större fokus. Ung företagsamhet ska vara en självklarhet i alla gymnasiekurser och introduceras redan i grundskolan. Det behövs former för att fortsätt utbilda sig på de första jobben för att bättre matcha arbetsmarknadens krav. För företagarnas kompetensförsörjning är det viktigt att det finns möjlighet att utveckla de nyanställda.

De grön näringarna på Gotland och i landet har speciell betydelse för att framgångsrikt lyckas med energi och klimatomställning på ett hållbart sätt. Genom teknikutveckling är det möjligt att ersätta mycket av vårt fossila bränsle med inhemska råvaror. Miljöarbetet på Gotland måste ta ny fart för att vi ska bli världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.