Gotland
Centerpartiet lokalt

Tjelvar Andersson

Tjelvar bredvid travhäst

Tjelvar Andersson, 69 år och Lantmästare/hästföretagare, boende i Stenkyrka, kandiderar till Regionfullmäktige.

Att ett Gotland, som med ett gott företagsklimat, ett inspirerat civilsamhälle, väl understött av en gedigen politik, som också väl förvaltar vår gemensamma ekonomi och tillgångar, och med en levande landsbygd och en levande stad gör det Gotländska samhället till det bästa samhället att leva i.