Gotland
Centerpartiet lokalt

Låt inte Gotland klyvas

Det finns idag en klyvning såväl socialt som regionalt. För oss i Centerpartiet är det därför både angeläget och självklart att jobba för att hela Gotland ska utvecklas. Grunden till såväl en bättre integration som att både land och stad utvecklas, är att det finns jobbmöjligheter och att företagen upplever det enkelt att anställa. Företagsklimatet måste upplevas positivt och utgå från småföretagens villkor. En ökad befolkning bidrar till fler arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. En ökad befolkning är viktig för att klara en god servicenivå över hela ön liksom kompetensförsörjningen framöver.

Vi välkomnar nyanlända för en ökad mångfald och för att klara kompetensförsörjningen i det gotländska samhället. Det är viktigt med en snabb och lyckad integration för att ta tillvara allas kunskap och kompetens. Det kan handla om snabbspår in på arbetsmarknaden och att ge möjlighet att lära sig språket och jobbet på jobbet.

Trösklarna in på arbetsmarknaden måste sänkas. Grunden är att våra ungdomar lämnar grund- och gymnasieskolan med en godkänd utbildning. Högre utbildning, universitet, YH-utbildning liksom vuxenutbildning är viktiga för att klara kompetensförsörjning men avgörande för varje individs utveckling är en bra grundutbildning.

Centerpartiet vill:

 • Att Gotland får ett bättre företagsklimat - för fler nya jobb och tillväxt
 • Att arbetsgivaravgiften slopas de två första åren i yrkeslivet
 • Få fram individuella lösningar där praktik och språkinlärning för nyanlända kombineras
 • Stärka regionens satsningar på tillväxt och landsbygdsutveckling
 • Satsa på entreprenörskap i utbildningarna så att valet att starta eget blir lika naturligt som en anställning
 • Minska regelkrånglet
 • Se bostadsbyggande över hela ön. Trygghetsboende i Hemse och Slite. Studentboende i Visby
 • Ha goda och tillgängliga kommunikationer till, från och på Gotland. Färjetrafiken är vår landsväg och direktlinjer på flyget är viktigt för snabba resor. Bromma flygplats är viktig för närtrafik till huvudstaden.
 • Bra och tillgänglig kollektivtrafik är avgörande för att hela Gotland skall vara attraktivt för boende och verksamheter. Halvtimmestrafik på stomlinjerna.
 • Att Regionen gemensamt med samhället jobbar mer aktivt med att föra ut Gotlands varumärke. Gotlands starka varumärke genom en unik natur och kultur kan bidra både till inflyttning och utveckling.
 • Digitaliseringen ger ökade möjligheter för jobb och utbildning på distans
 • Att vägar över hela ön är tillgängliga. Gotland behöver bli rundare med snabbare och trafiksäkra länsvägar (140-vägarna) för att underlätta pendling.