Resultat för miljön

Målet är att Gotland ska bli koldioxidneutralt till 2035 och självförsörjande på elproduktion genom utbyggnad av sol- och vindkraft samt utveckling av olika lagringsmöjligheter. Centerpartiet tror på morötter istället för piskor för att stimulera övergången till miljövänliga bränslen. Kollektivtrafiken behöver också byggas ut och utvecklas med stöd av digitalisering och modern teknik. Tätare turer, utbyggd kompletteringstrafik och samåkning kommer underlätta för boende och arbete över hela ön, samtidigt som det bidrar positivt till besöksnäringen.

Vattenförsörjningen och utbyggnad av vatten och avlopp är avgörande för bostadsbyggande över hela ön. Vi anser att livsmedelsproduktionen och vidareförädlingen på Gotland kan och ska utvecklas. Vi behöver öka självförsörjningsgraden av livsmedel. Det bidrar till ett öppet landskap, fler jobb samt är viktigt av beredskapsskäl. Livsmedelsstrategin måste genomföras. Därför behövs förenklingar och ökade utvecklingsinsatser för att stärka landsbygdsutveckling och varumärket gotländsk mat.

Centerpartiet vill:

  • Ha en ökad och närodlad livsmedelsproduktion på Gotland. Framförallt svenska och närodlade livsmedel i våra offentliga kök
  • Bygga ut kollektivtrafiken med tätare trafik och fler kvälls- och helgturer. Det ska vara enkelt att åka kollektivt. Kombinera turlista med samåkningsappar och öppen närtrafik. Använd ny teknik
  • Skynda på omställningen till mer miljövänliga bränslen
  • Att Gotland ska vara självförsörjande på el. Vi vill ha ett koldioxidneutralt Gotland till 2035.
  • Att staten ska ta sitt ansvar för tredje el-kabeln, för att underlätta utbyggnad av vind- och solenergi
  • Säkra vattenförsörjningen samt bygga ut det kommunala VA-nätet men också tillåta småskaliga och lokala initiativ
  • Utveckla goda transporter för resenärer och varor med förnyelsebara bränslen. Gotland gynnas av bra kommunikation med fastlandet och resten av världen
  • Jaga utsläppen, inte resenärerna! Nej till flygskatt – Ja till förnyelsebara bränslen.
  • Att det ska vara lätt att göra rätt. Vi vill underlätta för den enskilde individen att göra miljövänliga val
  • Snabba på takten i rensningen av giftiga material och leksaker i t ex förskola och skola, för en giftfri vardag

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.