Gotland
Centerpartiet lokalt

Biogas ska driva Gotlandsfärja - utsläppen ska stoppas, inte utvecklingen

Pressmeddelande 2018-08-31
Nu börjar omställningen av Gotlandstrafiken mot förnyelsebara bränslen. Biogas från Gotland och Småland kan inom kort börja blandas in i färjornas bränsle och på sikt ersätta all fossilgas i de nya färjorna Detta är ett första steg mot att Gotlandstrafiken blir 100 % förnyelsebar och klimatsmart.

Lars Thomsson och Anders Åkesson vid en Närodlad politik-bild

Lars Thomsson (C), riksdagskandidat och Anders Åkesson (C), riksdagsledamot

 

– Att nu kunna blanda in vanlig biogas direkt i LNG är ett fantastiskt första steg som skapar en helt ny marknad för biogasproduktion. Det blir en ny fas i Gotland/Smålands biogasutveckling. Nu börjar resan mot att bli självförsörjande på förnyelsebart bränsle även i Gotlandstrafiken säger Lars och Anders.

Som ett första steg kan vanlig biogas, som idag används till bilar, blandas in direkt i LNG med ca 5 % och omvandlas då till flytande biogas eftersom kyleffekten är så stark. För första färjan innebär det att ca 600 ton biogas kan användas.

– Nästa upphandlingsperiod startar år 2027, det innebär att underlaget för den upphandlingen skall skrivas några år före. Då kommer det att ställas tuffa utsläppskrav med tanke på att transportsektorn generellt har krav på sig att reducera utsläppen för koldioxid med 75 % till 2030. Därför är det bra att Gotlandsbolaget nu går före och påbörjar den omställningen redan nu säger Anders och Lars.

Som jämförelse kan nämnas att idag säljs ca 650 ton biogas på Gotland till öns gasdrivna fordon. Försäljningen är i stigande. Region Gotland köper ca 340 ton per år, resten köper de privata konsumenterna. Gotlandsbolaget satsning fördubblar i runda tal avsättningen för biogas som transportbränsle. Detta i sin tur kommer rimligen att leda till fortsatta investeringar i produktion av biogas på Gotland och i Småland.

– Att övergå till att driva Gotlandstrafiken med biogas ger en dubbel miljöeffekt. Dels sänker det utsläppen av klimatpåverkande gaser dramatiskt i färjetrafiken. Men det innebär också ett minskat näringsläckage till Östersjön eftersom hushållssopor och kreatursgödsel processad till biogas blir växtnäring som tas upp bättre av växterna. Därtill stannar pengarna regionalt i ekonomin på Gotland/Småland istället för att importera dyr bunkerolja säger Lars och Anders.

Lars Thomsson (C) Riksdagskandidat, 0708-25 11 10

Anders Åkesson (C) Riksdagledamot, 070-335 46 03

Magnus Ahlsten och Björn Palmgård

Magnus Ahlsten och Björn Palmgård, Biogas Gotland,förklarar tekniken. De försäkrar också att tillgången på biogas inte är något hinder.

Uttalande Rederi AB Gotland:

Genom möjligheten att driva vårt nya fartyg på LNG (flytande naturgas) minskar CO2 utsläppen med cirka 20 % samtidigt som svavel- och partikelutsläpp försvinner helt. Dessutom ger LNG möjlighet att successivt övergå till en helt förnyelsebar energikälla i Gotlandstrafiken genom inblandning av biogas.

Naturgas och biogas har samma egenskaper och kan båda användas till att driva fartyget. Tidigare har dock en stor utmaning varit att kunna kyla ner eller förvätska biogasen för att kunna hanteras på samma sätt som den nerkylda naturgasen (LNG). Nu har vi dock identifierat ett nytt sätt att blanda in en viss mängd biogas utan att den kyls ner och förvätskas i förväg.

Detta skapar möjlighet att inom en snar framtid använda upp till 600 ton gotländsk biogas för att driva vårt nya fartyg om det visar sig genomförbart och hållbart. Vi ser detta som ett mycket intressant steg mot vår målsättning att framtidssäkra färjetrafiken som garant för hållbar tillväxt på Gotland.

Håkan Johansson VD 070-284 50 99