Gotland
Centerpartiet lokalt

Bygg P-däck invid lasarettet

Motion: Bygg P-däck invid lasarettet

Situationen vid lasarettets parkering har under de senaste åren varit väldigt problematisk. Ofta är det fullt eller näst intill fullt, vilket leder till stora problem både för patienter som skall passa sina besökstider och för personalen som skall jobba.

Ingenting tyder på att behoven av vård kommer att minska framöver. Det innebär med ganska stor sannolikhet att behovet av parkeringsplatser på kort och medellång sikt kommer att bestå eller öka. Därför anser vi att det är nödvändigt att utöka antalet parkeringar vid lasarettet ganska omgående.

Teknikförvaltningen har i en utredning pekat på flera lösningar. Bland annat visar de att ett så kallat enklare p-däck i två plan som tillför 100 nya p-platser kostar ca 7 miljoner att bygga. Det ser vi som ett intressant alternativ. Men även andra alternativ kan vara av intresse.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att:

– Region Gotland omgående utreder alternativen för att bygga flera parkeringsplatser vid lasarettet.

Centerpartiets fullmäktigegrupp