Öka byggandet utanför Visby

Motion: Öka byggandet utanför Visby

Region Gotland har sedan länge en vision om att vi bland annat ska öka befolkningen till 65000 innevånare till år 2025. Nuvarande infrastruktur och service som skolor, vård, renhållning, idrottsanläggningar, kulturutbud med mera beräknas klara den befolkningsmängden. Inom regionen pågår nu ett arbete med att uppdatera och förnya målen samt utreda service-utbud runt om på Gotland.

I Visby är det långt framskridna byggplaner för mer än 700 bostäder medan utvecklingstakten på övriga Gotland i det närmaste är obefintlig. Gotlandshem har i uppdrag att fram till 2020 nyproducera minst 400 bostäder. Hittills har drygt 140 byggts varav 12 st utanför Visby! Det får till följd att regionens service behöver utökas i Visby samtidigt som orter på Gotlands landsbygd drabbas av neddragningar. Till exempel planeras för nybyggnad eller ombyggnad av skolor för cirka 100 miljoner kronor i Visby samtidigt som det finns möjlighet och utrymme för fler elever i befintliga skolor runt om på ön. Samhällsekonomiskt är det förkastligt att bygga nytt samtidigt som man inte använder lokaler eller verksamheter fullt ut på andra ställen.

Vänd på perspektivet. Genom att öka byggandet och därmed befolkningsunderlaget på landsbygden kan befintliga lokaler och verksamheter användas bättre och utvecklas.

Möjlighet att enkelt ta sig till och från arbete och fritidsaktiviteter är väsentligt för val av bostadsort. Utbyggd kollektivtrafik är här en väsentlig nyckel för att underlätta vardagslivet.

Därför yrkar jag:

-att Region Gotland utreder vilket befolkningsunderlag som behövs för att på ett effektivt sätt nyttja befintlig service och infrastruktur runt om på Gotland.

- att utifrån det sätta relevanta måltal för bostadsbyggandet.

-att utveckla kollektivtrafiken för att förenkla arbets- och fritidspendling över hela ön.

Bro 18-03-25

Stefan Nypelius (C)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.