Gotland
Centerpartiet lokalt

Demokrati

Vi i Centerpartiet tror på alla människors förmåga, och vill att alla får möjlighet att bidra utifrån sina egna förutsättningar. Tillsammans är vi starka och kan förändra! Dett gäller inte minst barn och unga. Vi kämpar för ett ökat inflytande för unga och att Region Gotland alltid ska ha barnperspektivet med sig i alla beslut.

Vår politik utgår alltid från alla människors lika rätt och värde. Vi har länge drivit på kampen för HBTQ+-personers rättigheter. Fortfarande mår många HBTQ+-personer dåligt för att de utsatts för diskriminering, våld och hatbrott. Även om det har blivit bättre så behövs mer HBTQ+-kunskaper inom vården, i skolan, och inom Region Gotlands förvaltningar.

Läs mer om våra värderingar och vår politik i Valplattformen, klicka här!