Gotland
Centerpartiet lokalt

Delaktighet och dialog

Interpellation: till Regionstyrelsens ordförande

Ang delaktighet och dialog

I delårsrapport nr2 2017 lyfts bland annat att Regionen brister i dialog och delaktighet.

”Områden där regionen har lägst värden är möjlighet till dialog med förtroendevalda. Exempelvis öppna nämndmöten, möjlighet att ställa frågor när regionfullmäktige sammanträder eller att ställa frågor till politiker via webben.”

I en bifallen motion från 2014 har Regionfullmäktige beslutat att ett temasammanträde om och med barn- och ungdomar skall genomföras under mandatperioden. Att man ännu inte genomfört detta kan tolkas som en ovilja till dialog och delaktighet.

Med anledning av ovanstående undrar jag:

* Vad avser ordförande att göra åt detta?

* När planeras det tidigare beslutade temasammanträdet om och med barn och ungdomar?

Anna Andersson, Levide 2018-02-24