Inrätta ungdomsfullmäktige

Inrätta ett Ungdomsfullmäktige i Region Gotland

Det är den vuxna generationens ansvar, alltså bland annat vi ledamöter i fullmäktige, som ska föra vidare kunskapen om demokrati, till våra barn och ungdomar. Vi behöver skapa ett forum där ungdomar känner sig delaktiga och där de vet att de kan påverka sin egen vardag och framtid.

Som fullmäktige är sammansatt idag är medelåldern ganska hög. Centerpartiet vill öka engagemanget hos unga. Vi behöver trygga generationsväxlingen i vår demokrati. För att fostra och framförallt uppmuntra ungdomar till att ta ansvar för demokratin, måste de få känna att det går att påverka politiken. Finns det då ett Ungdomsfullmäktige som är ett rådgivande organ till kommunens nämnder, styrelser och bolag i frågor som berör unga, så har vi skapat det forum som så väl behövs för Region Gotlands demokratiska framtid.

Ungdomsfullmäktige skall ha insyn i de demokratiska systemen, driva och argumentera för frågor som berör ungas vardag. Ledamöternas uppgift är att representera de unga på Gotland utan partipolitisk koppling.

Det finns andra kommuner, bland annat Karlstad kommun, som framgångsrikt inrättat ett Ungdomsfullmäktige och som har varit igång i flera år. Gotland kan använda sig av deras erfarenhet, men även andra kommuners erfarenheter, till exempel Göteborgs, Nynäshamns, Botkyrkas och Nyköpings, för att få kunskap om vad som krävs för att inrätta ett Ungdomsfullmäktige på Gotland.

Därför föreslår jag

Att Region Gotland undersöker förutsättningarna för att inrätta ett Ungdomsfullmäktige.

Stenkyrka 2017-11-20

Eva Gustafsson (C)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.